Het Wachtkamer Orkest bestaat uit 18 enthousiaste amateurmusici op viool, altviool, cello en contrabas, onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa.

Viool 1: Helena Tamminga, Martin Koopmans, Marcel Prins, Esther Veenstra, Tineke Dantuma

Viool 2: Amarens Salverda, Ingeborg van der Windt, Noor van Horick, Sybrig Sytsma, Joke van der Let-Andela

Altviool: Aliene van der Veen, Hein Post Uiterweer, Jan Huitenga

Cello: Karoun Baghboudarian, Femke de Vries, Jan Jansen, Eva Luichies

Contrabas: Gea Dijkstra

Bestuur

Het bestuur van het Wachtkamerorkest bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Tineke Dantuma

Penningmeester: Esther Veenstra

Secretaris: Femke de Vries

PR: Joke van der Let-Andela

Het Wachtkamerorkest staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65671406. 

Meer informatie

Voor informatie, opmerkingen of suggesties, kunt u contact met ons opnemen met de secretaris, info@wachtkamerorkest.nl